اخبار شرکت

نمايشگاه بين المللي انرژي هاي تجديدپذير اسفند ماه ۱۳۹۷

نمايشگاه بين المللي انرژي هاي تجديدپذير، بهره وري و صرفه جويي انرژي به عنوان مهمترين رويداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنايع مرتبط با انرژي هاي نو و صرفه جويي انرژي بر پا مي گردد فرصت بسيار مغتنمي است […]

ادامه مطلب