مشاوره درآموزش

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

ارائه خدمات مشاوره آموزشی در زمینه انرژی های تجدید پذیر و نرم افزار های مورد استفاده در این زمینه


با توجه به اهمیت و جایگاه انرژی های تجدید پذیر، موقعیت جغرافیایی کشور و لزوم جایگزینی این نوع انرژی، آشنا نمودن هموطنان با این انرژی و راه های دستیابی به آن، می تواند بزرگترین خدمت به کشور و به آیندگان باشد. از این رو، تیم Iranpvsys با بکار گیری مهندسین توانمند و پرشور، به منظور ارتقا فرهنگ سازی استفاده از انرژی های تجدید پذیر به خصوص انرژی خورشیدی در سطح عمومی  و ارتقا آگاهی از استفاده از مزایای این انرژی پاک در جامعه آماده ارائه خدمات مشاوره ای به موسسات و افراد محترم در این زمینه میباشد.
در همین راستا، تیم Iranpvsys، با ارائه دوره های تخصصی آموزشی pvsyst, retscreen, pvsol و … همچنین برگذاری کلاس آشنایی با مفاهیم بنیادی برای مهندسین و علاقه مندان امیدوار است در سالهای پبش رو بتواند گامهای مثبت و مفیدی در خصوص اموزشهای عمومی این حوزه در سطح وسیعتری بردارد تا سهمی هر چند کوچک در ترویج استفاده از این نعمت الهی داشته باشد.